ПРОГРАМА НАВЧАНЬ

УШО відкрита до ужитку матеріялів з діаспори і з України, і шанує українську мову в обох її видах: сучасна мова в Україні, і діялект котрий зберігся в Канаді на підставі мови давніших головно західно-українських хвиль еміграції з Австро-Угорщини і Польщі. Ціла програма навчань очікує що діти мають бодай скормне знання української мови, але програма рівночасно бере під увагу, що діти ходять до цілоденних іномовних шкіл, і тому в них українська не зможе розвиватися так сторо і сильно, як би було можливо в Україні. В таких випадках, де діти зовсім без знання української, ми заохочуємо батьків післати дітей до Школи ім. Лесі Українки.

Перша кляса

Програма оточує дітей українським середовичем. До кінця року, діти повинні могти висловитися виразно і розповісти про різні події, читати прості тексти по українському, писати прості речення по українському, та здобути загальне знання про українські свята. Засіб слів збагатшується розмовами на різні теми продовж року. Використовується гри, розповіді, і майстрування. Учні читають з підручників "Буквар" Марії Дейко, і "Тут і Там" та "Друзі" із серії читанок з Альберти.

Друга кляса

Учні другої кляси продовжують розгляд тем впроваджених у перші клясі, як напр. звірята, пори року, і свята. Вони працюють над зкріпленням їхньої вмілости читати використовуючи підручники "Рідний Край" і "Читанка 1", та додаткові матеріяли. В другі клясі діти починають вивчати курсивне писання.

Третя кляса

Учні працюють над проєктами котрі дають їм нагоду глибше розглянути теми впроваджені в попередніх роках, напр. домашні звірята, комахи, спорт, і голові свята як Різдво і Великдень. Читаючи "Волошки" і "Казки" вони дальше розвивають вмілість читання. В третій клясі діти починають вивчати граматику і продовжують вправляти курсивне писання. Учні читають з читанок "Ходіть зі мною", та використовують різні додаткові матеріяли. З граматики діти починають вчитися про склади і про частини мови, особливо іменники, прикметники, і дієслова.

Четверта кляса

Діти далі розвивають читання і писання, поширюючи засіб слів і вивчаючи вимову, правопис, ужиток словника, і.т.д. Основні читанки "In Days Gone By" і "Наші скарби" з Альберти. Початок творчого писання. З граматики, учні повторяють вступ до синтакси з минулого року, і продовжують розгляд граматичної структури української мови, починаючи морфологію іменників, прикметників, і дієслів. Починається вивчання географії України з підручника "Орися", про чарівні подорожі і пригоди дівчини Орисі, в Карпатах і на Поліссю.

Top

Четверта кляса

В четверті клясі продовжується розвиток знання здобутого в третій. Основні читанки "Рідний край" і "Ходіть зі мною".

Top

П'ята кляса

Діти далі розвивають читання і писання, поширюючи засіб слів і вивчаючи вимову, правопис, ужиток словника, і.т.д. Основні читанки "Як було колись" і "Наші скарби". Початок творчого писання. З граматики, учні повторяють вступ до синтакси з минулого року, і продовжують розгляд граматичної структури української мови, починаючи морфологію іменників, прикметників, і дієслів. Починається вивчання географії України з підручника "Орися", про чарівні подорожі і пригоди дівчини Орисі, в Карпатах і на Поліссю.

Top

Шоста кляса

В шостій клясі учні читаять трудніші тектси, поглиблюють знання мови, продовжують вивчання географії і починають вивчати культуру. З граматики вони вивчають частини мови. З літератури читанки є "Ватра" і "Наші скарби", та й додаткові джерела. З географії, учні докінчують матеріял в підручнику "Орися", і починають вивчати про промисловість України. Діти вчаться засаднічі концепти культури: Що це є культура, роди і елементи культури, загальні характеристики українського побуту, як. напр. домашня архитектура.

Top

Сьома кляса

В сьомій клясі головна читанка і підручник мови "Про що тирса шелестіла", але учні також уже починають лектури черпані з клясики української літератури. Географію викладається на підставі "Атлясу України" (НВП Картографіа, Київ, 1996). Учні розпочинають систематичне вивчання історії, на підставі підручника "Княжа доба" Ніни Черняк (Ню Йорк, 1987). Курс покриває доісторичні часи в Україні, напр. трипільську добу, і поширення слов'ян, та початки історичної ери - княжу добу Київської Русі до занепаду Галицько-Волинської Держави. Вивчання культури включає українську міфологію і звичаї.

Top

Восьма кляса

У восьмій клясі учні читають підручник "Золоті Ворота" М. Овчаренко, сучасний роман "Шалена ніч" В. Ґодфрія, та входять в ранню історію української літератури, від найдавніших літописів до Григорія Сковороди. З географії вони розглядають Україну по сучасних областях на підставі книжки "Україна - Путівник" (2ге видання). Курс історії розгладає козацьку добу. Підручник історії "Козацька доба" із серії Ніни Черняк.

Top